kärlek

Kärlek - motsvarigheten och kanske kontrasten till ai. Två ord kär och lek. Tolkade i japanska korsstygn. (Foto Kurbits)

Kärlek – motsvarigheten och kanske kontrasten till ai. Två ord kär och lek. Tolkade i japanska korsstygn. (Foto Kurbits)

kärlek