praktikanter

Bland våra volontärer fanns också pratikanterna Elin och Paulina, tack för er hjälp! (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

Bland våra volontärer fanns också pratikanterna Elin och Paulina, tack för er hjälp! (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

praktikanter