färdig bro

Den helt färdiga Parkspången! 48 meter inklädd bro, förhoppningsvis lika fin nu en vecka senare. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

Den helt färdiga Parkspången! 48 meter inklädd bro, förhoppningsvis lika fin nu en vecka senare. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

färdig bro