rutor

De meterstora sjoken med rutor ska fästas längsmed det 23 meter långa broräcket på Parkspången i Borås. Välkommen dit! (Foto Kurbits)

De meterstora sjoken med rutor ska fästas längsmed det 23 meter långa broräcket på Parkspången i Borås. Välkommen dit! (Foto Kurbits)

rutor