sloydlab

Sloydlab - designer Matilda Hunyadi och säljansvarig Staffan Johansson. Nystartad duo som jag tror kommer låta höra av sig framöver. (Foto Kurbits)

Sloydlab – designer Matilda Hunyadi och säljansvarig Staffan Johansson. Nystartad duo som jag tror kommer låta höra av sig framöver. (Foto Kurbits)

sloydlab