skinnjacka

Ett spännande projekt från @lagningsaktivisterna att följa - en renovering av en läderjacka från 40-talet. Efter ett antal poster på arbetet med jackan konstaterar Leili Mander att hon lagt ner ungefär 40-50 timmar på renoveringen, och ställer sig därmed relevanta frågor; "Skulle en kund någonsin vilja betala för denna nivå av arbete? Finns det en marknad för denna nivå av lagningar? Om inte, varför? Är det bra eller dåligt? Vilka värderingar skulle andra gjort kring denna jacka?" (Foto Leili Mander / Lagningsaktivisterna)

Ett spännande projekt från @lagningsaktivisterna att följa – en renovering av en läderjacka från 40-talet. Efter ett antal poster på arbetet med jackan konstaterar Leili Mander att hon lagt ner ungefär 40-50 timmar på renoveringen, och ställer sig därmed relevanta frågor; ”Skulle en kund någonsin vilja betala för denna nivå av arbete? Finns det en marknad för denna nivå av lagningar? Om inte, varför? Är det bra eller dåligt? Vilka värderingar skulle andra gjort kring denna jacka?” (Foto Leili Mander / Lagningsaktivisterna)

skinnjacka