Slöjdaren Jögge Sundqvist aka Surolle. Pressbild. Foto: Elin Berge

Slöjdaren Jögge Sundqvist aka Surolle. Aktuell med utställningen Stay Sharp - jag slöjdar alltså finns jag, på Gotlands konstumuseum i sommar. (Foto: Elin Berge)

Slöjdaren Jögge Sundqvist aka Surolle. Aktuell med utställningen Stay Sharp –
jag slöjdar alltså finns jag, på Gotlands konstumuseum i sommar. (Foto: Elin Berge)

Slöjdaren Jögge Sundqvist