Jesse E Hed

Cosplay som område för hantverksutövande är något som inte är helt ovanligt numera - superspännande område och intressant att se handaskickligheten och noggrannheten i iscensättande av kostym och roll. Här är det Jesse E Hed som visar upp sitt arbete. (Foto Kurbits)

Cosplay som område för hantverksutövande är något som inte är helt ovanligt numera – superspännande område och intressant att se handaskickligheten och noggrannheten i iscensättande av kostym och roll. Här är det Jesse E Hed som visar upp sitt arbete. (Foto Kurbits)

Jesse E Hed