keramik virkning

Gabriella Segerholms mix av keramik och virkning är effektfullt genomförd. (Foto Kurbits)

Gabriella Segerholms mix av keramik och virkning är effektfullt genomförd. (Foto Kurbits)

keramik virkning