skiss

En av arkivens många skisser som står som förlaga för arbetet bakom Väva Spis, genomfört av Hemslöjden i Skåne och Elisabeth Dunker. (Foto Elisabeth Dunker)

En av arkivens många skisser som står som förlaga för arbetet bakom Väva Spis, genomfört av Hemslöjden i Skåne och Elisabeth Dunker. (Foto Elisabeth Dunker)

skiss