Maria Bruvik Kindstam

Maria Bruvik Kindstam tar sig an det offentliga rummet och vad man får göra där - gerillaslöjden har provats och utforskats i material och tekniker. (Foto Kurbits)

Maria Bruvik Kindstam tar sig an det offentliga rummet och vad man får göra där – gerillaslöjden har provats och utforskats i material och tekniker. (Foto Kurbits)

Maria Bruvik Kindstam