Ann-Charlotte Ingschöld

Ann-Charlotte Ingschöld, Bilder av platser - den visuella kulturens betydelse för platsers identitet. Arbetet tar upp centrum-periferi som intressant område. (Foto Kurbits)

Ann-Charlotte Ingschöld, Bilder av platser – den visuella kulturens betydelse för platsers identitet. Arbetet tar upp centrum-periferi som intressant område. (Foto Kurbits)

Ann-Charlotte Ingschöld