Jonatan Nilsson

Och sist ut - Jonatan Nilsson - som med humor drar paraller i övergången mellan 20-talsklassicism och funktionalism och tittar på hur en sådan övergång skulle kunna se ut idag. Concrete happy! (Foto Kurbits)

Och sist ut – Jonatan Nilsson – som med humor drar paraller i övergången mellan 20-talsklassicism och funktionalism och tittar på hur en sådan övergång skulle kunna se ut idag. Concrete happy! (Foto Kurbits)

Jonatan Nilsson