Jonas Balaz

Jonas Balaz utgår från behovet att själv påverka sina kläder, göra dem större och mindre utifrån den egna kroppen. Att för eget välbefinnande våga bli herre över sin egen garderob och inte låta kläderna diktera reglerna för välbefinnandet. (Foto Kurbits)

Jonas Balaz utgår från behovet att själv påverka sina kläder, göra dem större och mindre utifrån den egna kroppen. Att för eget välbefinnande våga bli herre över sin egen garderob och inte låta kläderna diktera reglerna för välbefinnandet. (Foto Kurbits)

Jonas Balaz