vävning

Arbeten av Miriam Parkman och Josefin Gäfvert, delar av vävgruppen Studio Supersju som har lansering på Fiberspace i Stockholm i helgen. (Foto Kurbits)

Arbeten av Miriam Parkman och Josefin Gäfvert, delar av vävgruppen Studio Supersju som har lansering på Fiberspace i Stockholm i helgen. (Foto Kurbits)

vävning