collection

Ett av mina favoritverk; Collection. Samlandet, ihopsättandet och vad det gör för detaljerna men också för helheten. Här gick tankarna till de knyten med ägodelar som finns i stadsrummet numera, spår av människor vi möter varje dag som samlat ihop sina saker, eller de saker som fick plats eller kom med. (Foto Berg Gallery)

Ett av mina favoritverk; Collection. Samlandet, ihopsättandet och vad det gör för detaljerna men också för helheten. Här gick tankarna till de knyten med ägodelar som finns i stadsrummet numera, spår av människor vi möter varje dag som samlat ihop sina saker, eller de saker som fick plats eller kom med. (Foto Berg Gallery)

Collection