pussyhat och gerillaslöjd

Gerillaslöjdare som låtit en kvinnostaty få en rosa musmössa för att uppmärksamma internationella kvinnodagen förra veckan. (Foto hämtat ur gruppen Gerillaslöjdare Unite!)

Gerillaslöjdare som låtit en kvinnostaty få en rosa musmössa för att uppmärksamma internationella kvinnodagen förra veckan. (Foto hämtat ur gruppen Gerillaslöjdare Unite!)

pussyhat och gerillaslöjd