lergods

Avslutande, samma bild som i toppen (den beskuren) - tema bårder hos Kaleido i Uppsala just nu alltså. (Foto Kristine Thenman)

Avslutande, samma bild som i toppen (den beskuren) – tema bårder hos Kaleido i Uppsala just nu alltså. (Foto Kristine Thenman)

lergods