Jonatan Malm och Lisa Fält

Jonatan Malm och Lisa Fält, först ut som slöjdresidensstipendiater i Slöjd Stockholms och Stockholms läns museums satsning på att synliggöra slöjden tydligare. (Foto Kurbits)

Jonatan Malm och Lisa Fält, först ut som slöjdresidensstipendiater i Slöjd Stockholms och Stockholms läns museums satsning på att synliggöra slöjden tydligare. (Foto Kurbits)

Jonatan Malm och Lisa Fält