Fiber folding lab

Färg! Och viktning! Här Handarbetets Vänners experter som lär ut hantverk till ivriga besökare. (Foto Formex)

Färg! Och viktning! Här Handarbetets Vänners experter som lär ut hantverk till ivriga besökare. (Foto Formex)

fiber folding lab