Hilda Grahnat for Studio Murkla

Taggloka och Näverfläta, handtryckta mönster från nyetablerade Studio Murkla. (Foto Hilda Grahnat)

Taggloka och Näverfläta, handtryckta mönster från nyetablerade Studio Murkla. (Foto Hilda Grahnat)