julkulor

Också de ståtligaste spiror görs förstås.