Henrik Vibskov

Henrik Vibskovs arbeten, ofta med dubbla budskap och innerbörder, här genom att plagget snurrar och rör sig. (Foto Kurbits)

Henrik Vibskovs arbeten, ofta med dubbla budskap och innerbörder, här genom att plagget snurrar och rör sig. (Foto Kurbits)

Henrik Vibskov