project precious trash

Utställningsrummet på Handarbetets Vänner, som visar Johanna Törnqvists lågmälda men mycket drabbande projekt, en handfast kommentar till sättet vi konsumerar idag. (Foto Kurbits)

Utställningsrummet på Handarbetets Vänner, som visar Johanna Törnqvists lågmälda men mycket drabbande projekt, en handfast kommentar till sättet vi konsumerar idag. (Foto Kurbits)

project precious trash