vejde

Färgad vejdefiber under vatten, ett av Jeanette Schärings många experiment inom naturlig färgning och arbete med fibrer. (Foto Jeanette Schäring)

Färgad vejdefiber under vatten, ett av Jeanette Schärings många experiment inom naturlig färgning och arbete med fibrer. (Foto Jeanette Schäring)

vejde