vattenprover

Bild från en av Jeanette Schärings tidigare utställningar, Vems vatten är du? Utställningens tema återkommer hon till i en utställning i Göteborg i höst. (Foto Jeanette Schäring)

Bild från en av Jeanette Schärings tidigare utställningar, Vems vatten är du? Utställningens tema återkommer hon till i en utställning i Göteborg i höst. (Foto Jeanette Schäring)

vattenprover