färgningskurs

Kursen i experimentell färgning gör kopplingar mellan mat, färg och kultur, där man bland annat tittar på färgningsprocessen utifrån vilket vatten som använts och vilken plats färgämnena hämtats från. Färningens och platsens förutsättningar är viktiga för Jeanette. (Foto Jeanette Schäring)

Kursen i experimentell färgning gör kopplingar mellan mat, färg och kultur, där man bland annat tittar på färgningsprocessen utifrån vilket vatten som använts och vilken plats färgämnena hämtats från. Färningens och platsens förutsättningar är viktiga för Jeanette. (Foto Jeanette Schäring)

färgningskurs