virkning

Lägenhetens andra rum, orört av explosionen, men läskigt öde, vad det ser ut som, lämnad i all hast. Olek på Avesta Art just nu. (Foto Avesta ARt)

Lägenhetens andra rum, orört av explosionen, men läskigt öde, vad det ser ut som, lämnad i all hast. Olek på Avesta Art just nu. (Foto Avesta ARt)

virkning