virkning

Det som tidigare var ändrades i ett ögonblick, ett tema Olek gärna återvänder till i sina verk. Här på ett mycket fysiskt sätt, då det är möjligt som besökare att gå runt i spillrorna av detta boende. (Foto Kurbits)

Det som tidigare var ändrades i ett ögonblick, ett tema Olek gärna återvänder till i sina verk. Här på ett mycket fysiskt sätt, då det är möjligt som besökare att gå runt i spillrorna av detta tidigare ombonade boende. (Foto Kurbits)

virkning