virkning

Och så här ser verket ut nu, efter att Olek färdigställt det. In a blink of an eye heter verket och hon vill påminna om att livet närsomhelst kan förändras. (Foto Kurbits)

Och så här ser verket ut nu, efter att Olek färdigställt det. In a blink of an eye heter verket och hon vill påminna om att livet närsomhelst kan förändras. (Foto Kurbits)

virkning