skultpur i lintråd

"Dramatiskt" är ett ord som lätt kommer till besökaren i denna utställningshall. Här är det Helene Hortlunds hårt snörade verk i lintråd som dansar runt i rummet. (Foto Kurbits)

”Dramatiskt” är ett ord som lätt kommer till besökaren i denna utställningshall. Här är det Helene Hortlunds hårt snörade verk i lintråd som dansar runt i rummet. (Foto Kurbits)

skultpur i lintråd