virkning

En modell av det närliggande bondehemmanet har för Oleks räkning byggts upp i det gamla järnverket. Här har ett dussintal kvinnor hjälpt henne att virka in alla möbler under våren, och så här såg det ut i färdigt skick. (Foto Avesta Art)

En modell av det närliggande bondehemmanet har för Oleks räkning byggts upp i det gamla järnverket. Här har ett dussintal kvinnor hjälpt henne att virka in alla möbler under våren, och så här såg det ut i färdigt skick. (Foto Avesta Art)

virkning