textil

På Konstfack textil finns Josefin Gäfvert, kolla in henne! (Foto Josefin Gäfvert)

På Konstfack textil finns Josefin Gäfvert. (Foto Josefin Gäfvert)

textil