textil

Och till sist, Margareta Heijkenskjölds sjal - hon står för den vacka i inläggets topp också. (Foto Margareta Heijkenskjöld)

Och till sist, Margareta Heijkenskjölds sjal – hon står för den vacka i inläggets topp också. (Foto Margareta Heijkenskjöld)

textil