Mia Cullin

Mia Cullins utställning heter Omkring, därallt utgår från cirkelformen, också placeringen av verken i galleriet. Snyggt! (Foto Kurbits)

Mia Cullins utställning heter Omkring, därallt utgår från cirkelformen, också placeringen av verken i galleriet. Snyggt! (Foto Kurbits)

Mia Cullin