lilli zickerman

Hemslöjdens grundare, Lilli Zickerman, tillika Svensk Hemslöjds förgrundsgestalt när det begav sig, 1899.

Hemslöjdens grundare, Lilli Zickerman (1858-1949), tillika Svensk Hemslöjds förgrundsgestalt när det begav sig, 1899.