Hilda Grahnat for Studio Murkla

Myrsteg och till höger Näverfläta av Studio Murkla. (Foto Hilda Granath)

Myrsteg och till höger Näverfläta av Studio Murkla. (Foto Hilda Granath)

textil