Hilda Grahnat for Studio Murkla

Mönster i blivande, Hannah Jervelind och Charlotte Ewing och screentryckningen. (Foto Hilda Granath)

Mönster i blivande, Hannah Jervelind och Charlotte Ewing och screentryckningen. (Foto Hilda Granath)

screentryckarram