slev och sked

Slev och sked. Momenten förklaras så här: 1. Såga 2. Yxa 3. Tälj så här 4. 8 cm 5. Såga 6. Yxa 7.Yxa 8. 4cm 9. Svag punkt 10.30 cm. Inspirerande! Och lite svårt. Görbart? Absolut! (Foto Miki Anagrius / Kurbits)

Slev och sked. Momenten förklaras så här: 1. Såga 2. Yxa 3. Tälj så här 4. 8 cm 5. Såga 6. Yxa 7.Yxa 8. 4cm 9. Svag punkt 10.30 cm. Inspirerande! Och lite svårt. Görbart? Absolut! (Foto Miki Anagrius / Kurbits)

slev och sked