sundborn

Karin och Carl Larssons rum, med möblemang inlånat från Sundborn, för att förtydliga Ellen Keys tankar om ett nytt socialt och demokratiskt samhälle och att den utvecklingen började i hemmet. (Foto Kurbits)

Karin och Carl Larssons rum, med möblemang inlånat från Sundborn, för att förtydliga Ellen Keys tankar om ett nytt socialt och demokratiskt samhälle och att den utvecklingen började i hemmet. (Foto Kurbits)

sundborn