bea_szenfeld_foto_carl_thorborg_soderberg_agentur_0

Bea Szenfeld bland sina magiska pappersrundlar, vikta, klippta, dubblerade, mångdubblerade former. Alla moduler är hopsatta och framtagna av henne själv och utförda för hand av medhjälpare i hennes ateljé. (Foto Carl Thorhorg Söderberg agentur)

Bea Szenfeld bland sina magiska pappersrundlar, vikta, klippta, dubblerade, mångdubblerade former. Alla moduler är hopsatta och framtagna av henne själv och utförda för hand av medhjälpare i hennes ateljé. (Foto Carl Thorhorg Söderberg agentur)

bea_szenfeld_foto_carl_thorborg_soderberg_agentur