Thomas Lissert

Thomas Lissert som varit aktuell med både utställningar och egen studio under hösten. (Foto Örnsbergsauktionen)

Thomas Lissert som varit aktuell med både utställningar och egen studio under hösten. (Foto Örnsbergsauktionen)

Thomas Lissert