stol

Att se till varje föremåls funktion och att bygga vidare på något redan befintligt ingår i Thomas metod. Här har en pinnstolsrygg fått ingå i ny konstruktion exempelvis. (Foto Kurbits)

Att se till varje föremåls funktion och att bygga vidare på något redan befintligt ingår i Thomas metod. Här har en pinnstolsrygg fått ingå i ny konstruktion exempelvis. (Foto Kurbits)

stol