rejält retro

Från utställningen Rejält retro, där 50-talet allmogemöbler från 1750-1850 samsas, på Nordiska museet just nu. (Foto Kurbits)

Från utställningen Rejält retro, där 50-talet allmogemöbler från 1750-1850 samsas, på Nordiska museet just nu. (Foto Kurbits)

rejält retro