objekt

Karl Hallbergs materialval heter stål, funnet och nytt, blandat i den pågående utställningen Fötter, rörelser genom slöjden på Växjö konsthall just nu. (Foto Växjö konsthall)

Karl Hallbergs materialval heter stål, funnet och nytt, blandat i den pågående utställningen Fötter, rörelser genom slöjden på Växjö konsthall just nu. (Foto Växjö konsthall)

objekt