broderi

Broderi av Karina Paulsson, som en påminnelse om barnkonventionens skyldigheter och skydd. (Foto Karina Paulsson)

Broderi av Karina Paulsson, som en påminnelse om barnkonventionens skyldigheter och skydd. (Foto Karina Paulsson)

broderi