gentle protest

Mini scrolls - små rullade budskap om klädindustrins utmaningar, om sätt att tillverka kläder och arbetsförhållanden som är snälla mot naturen och arbetarna - lämnas under veckan på strategiska ställen under den pågående Fashion Week Stockholm. I Sarah Corbetts utställning kan du göra fler mini scrolls för saker du vill protestera stillsamt mot. (Foto Kaj Petersen)

Mini scrolls – små rullade budskap om klädindustrins utmaningar, om sätt att tillverka kläder och arbetsförhållanden som är snälla mot naturen och arbetarna – lämnas under veckan på strategiska ställen under den pågående Fashion Week Stockholm. I Sarah Corbetts utställning kan du göra fler mini scrolls för saker du vill protestera stillsamt mot. (Foto Kaj Petersen)

gentle protest