gentle protest workshop

En massa hål ska göras från ett till hundranånting, innan det är dags att börja med nål och tråd. "Kom ihåg att det är slow activism" påminner Sarah. Vi har två timmar på oss! (Foto Kaj Petersen)

En massa hål ska göras från ett till hundranånting, innan det är dags att börja med nål och tråd. ”Kom ihåg att det är slow activism” påminner Sarah. Vi har två timmar på oss! (Foto Kaj Petersen)

gentle protest workshop