gentle protest

Utställningen Gentle Protest på Handarbetets Vänner. Besökaren kliver rakt in i Sarah Corbetts Wellmaking Clinic. (foto Kaj Petersen)

Utställningen Gentle Protest på Handarbetets Vänner. Besökaren kliver rakt in i Sarah Corbetts Wellmaking Clinic. (foto Kaj Petersen)

gentle protest