earth matters

Sista möjligheten att se Earth Matters i helgen, Li Edelkoort och Philip Fimmanos viktiga utställning om jordens resurser och hur vi brukar dem, på Artipelag. Verket här heter Mine Kafon, gjort av Massoud Hassani. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

Sista möjligheten att se Earth Matters i helgen, Li Edelkoort och Philip Fimmanos viktiga utställning om jordens resurser och hur vi brukar dem, på Artipelag. Verket här heter Mine Kafon, gjort av Massoud Hassani. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

earth matters